Wyspa Sobieszewska to nie tylko piękne, piaszczyste plaże nadmorskie i lasy, ale również jeziora. Jest to bardzo niezwykłe miejsce, gdzie spotyka się mikroklimat morski i mikroklimat związany z wodami słodkimi. Przez to wyspa jest idealnym siedliskiem dla ptactwa różnego typu. Znajdziemy tu zarówno siedliska rybitwy, jak i ptactwa śródlądowego,np.  siweczek obrożnych.

Jeziora położone są w niewielkiej odległości od siebie. Największymi z nich są Jezioro Karaś i Jezioro Ptasi Raj.

Jezioro Karaś w Sobieszewie

Jezioro Karaś znajduje się w obrębie rezerwatu Ptasi Raj, który przyjmuje formę prawdziwej ostoi i miejsca lęgowego dla dziko żyjącego ptactwa. „Karaś” jest jeziorem przybrzeżnym płytkim i należy do Pobrzeża Gdańskiego i Mierzei Wiślanej.

Jezioro jest w pełni naturalne, co podkreśla jego piękno. Powstało przez przerwanie pasa wydm w Górkach koło Gdańska przez Wisłę Śmiałą, a także w efekcie usypania grobli między jeziorem a Wisłą Smiałą w XIX w. Grobla do dziś jest jednym z najchętniej oglądanych obiektów przez turystów.

Wcześniej Jezioro Karaś było połączone z Jeziorem Ptasi Raj, ale przez naturalne procesy wypłycania się i porastania roślinności bagiennej, między jeziorami połączenie spłyciło się, tworząc w końcu osobny zbiornik wodny. Obecnie porastanie nowej roślinności wciąż trwa i możliwe, że niedługo Jezioro Karaś będzie podzielone na dwie części.

Jezioro Ptasi Raj w Sobieszewie

Jezioro Ptasi Raj również jest płytkim jeziorem przybrzeżnym, które należy do Pobrzeża Gdańskiego i Mierzei Wiślanej.

Jest to jezioro naturalne i obecnie posiada możliwość wymiany wody z Wisłą Śmiałą. Dzieje się tak, ponieważ powstały dwa przepusty w grobli. Kiedy pojawiają się tzw. cofki od morza, wtedy woda z Wisły Śmiałej wpływa do jeziora.

„Ptasi Raj” stopniowo zarasta, dlatego zmniejsza się jego obwód. Miały na to wpływ prace hydrotechniczne, których celem było zasypywanie piaskiem od strony Zatoki Gdańskiej, dzięki czemu zmniejszyły się wymiary linii brzegowej.

Jeziora są wspaniałym miejscem dla rozwoju ptactwa przybrzeżnego, dlatego oba podlegają całkowitej ochronie. Nie wolno w nich łowić ryb, ani pływać. Ochrona ma na celu stworzenie bezpieczeństwa ptakom, które zakładają swoje gniazda przy brzegu obu jezior. Flora rozwijająca się przy brzegach sprzyja w tworzeniu przez ptaki swoich gniazd oraz jest świetnym miejscem ukrywania się przed drapieżnikami.

Leave a Reply